Igår släpptes vår Bild och formindikator som granskar regionernas bild och formplaner samt  hur mycket resurser som går till området. Här ett nyhetsinslag från kulturnyheterna där också Falun kommun lovar att införa MUavtalet i alla sina delar till årsskiftet 2012.

http://www.svtplay.se/video/1284557/24-6-19-10

Bild- och formindikator 2013: Tre procent till konsten

I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, som ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. Det visar KRO/KIF:s Bild- och formindikator 2013, en granskning av regionernas kulturplaner för 2013 och det ekonomiska utfallet för 2011