In Chain

In Chain

I Kättingfabriken Ljusne pågår utställningen In Chain till 22augusti.

 Jag visar verket ”Thinking of the ocean and the clouds (and the water inside us)”

Musik av Jens Salander och Mikael Strömberg på vernissagen