In Chain

In Chain

I Kättingfabriken Ljusne pågår utställningen In Chain till 22augusti.