Felix och Felicia

Skogsgläntan
Sandvikens Hospital, 1995

Cast colored concrete