Katarina Jönsson Norling

a.k.a “Katarina Joensson Norling”
Visual Artist living and working in Skutskär, Sweden.


Born 1959 Södertälje, Sweden. My work deals with aspects of the individual and her relationships. Familiar matters meaning the family relation, familiar recognizable situations and relation to nature. I try to understand our part in the cycle of nature, as part of the nature. I work with any material that is suitable for the moment. I started of with painting, drawing and sculpture. Went on to explore digital techniques for computer installations and animations. Now I am back to where I started enjoying painting again. Still fascinated about life, human, the nature, animals, us humans as part of the planet. I love to spend my time in the studio, working and reflecting about life or take the bike or a walk in the nature. I love to go to the sea, it is calming and I often try to reflect what I see in my artwork. When I am not working in the studio I love to play the flute and grow vegetables in my garden.

 


Text in Swedish about Katarina Jönsson Norling

Mellan rummen

Katarina Jönsson Norlings konst skildrar mellanrummen mellan det individuella och det kollektiva, det estetiska och det politiska – och ställer frågan när det privata blir universellt och det universella privat.

Katarina Jönsson Norling arbetar seriellt med en stark visualitet och utforskar hur nya bilder och motbilder skapas ur bildflöden. Välkända vardagsobjekt från privatsfären, bilder från medieflödet, naturfragment och universums stora gåtor blandas och transformeras till skulpturala formationer och levande bilder.

I sina verk upprepar och förskjuter Katarina Jönsson Norling närmast ornamentalt olika lager av betydelser. En kvinnas hår blir till en handduk, som blir till en turban som blir till en urnebulosa. Västvärlden, Mellanöstern och världsalltet möts och bryts i en global blick – och västerländsk estetik blandas med islamisk ornamentik. Som den geometriska och stiliserade arabeskens varierade bladornament synes kunna fortsätta i det oändliga, låter också Katarina Jönsson Norling sina bilder och figurationer repeteras om och om igen med ganska små förskjutningar i förhållande till ett överordnat perspektiv.

Katarina Jönsson Norlings perspektiv är både privat och kollektivt. Psykologiskt och allmänt på samma gång. I sina verk undersöker Katarina Jönsson Norling den sociala skulpturens möjligheter och ställer frågor om den enskilda människans förhållande till gemenskapen. Gemenskapen är trygg, men också förförande. De som urskiljer sig likrik- tas i våra samhällsstrukturer.

I sin bok ”Das Ornament der Masse” (Massans ornament) från 1927 beskriver Siegfried Kracauer hur individen speg- las i den moderna urbanitetens glasfasader och sugs upp i massan, hur underhållningsindustrins Tiller Girls kan framstå som magiska monster och hur masskulturen växer fram. I Katarina Jönsson Norlings konst speglas det pri- vata ofta med återkommande objekt som Freuds soffa, orientaliska mattor, badhanddukar och badrockar i en global samtids medieström av dagstidningsnyheter och TV-sändningar.

Katarina Jönsson Norling utforskar tingens, människans, naturens och världens tillstånd. Allt eftersom universum utvidgar sig med accelererande hastighet och gör de tomma mellanrummen mellan galaxerna större, låter Katarina Jönsson Norling frågor om identitet, politik, religion och konst kila sig in i mellanrummen.

Kirse Junge-Stevnsborg, Artistic director, Den frie udstillingsbygning, Köpenhamn
Intendent och chef för Gävle Konstcentrum 2006-2009